Home Authors Posts by Athip

Athip

60 POSTS 0 COMMENTS

การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เกินกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะเป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องและศาลต้องพิพากษายกฟ้องหรือไม่

การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เกินกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะเป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องและศาลต้องพิพากษายกฟ้องหรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่าดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 4113/2552 จำเลยฎีกาว่าจำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2549 เป็นเวลา 86 วันเกินกว่าที่ต้องถูกควบคุมตัวจริง 84 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 หยุด 2 วัน ขอให้ยกฟ้องนั้น เห็นว่า...

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่ แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้ การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช....

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งจะต้องถือข้อเท็จจริงจากความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวนหรือไม่

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง จะต้องถือข้อเท็จจริงจาก ความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวน หรือไม่ หรือต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนคดีแพ่ง #ประเภทว่าตำรวจชี้คนตายว่าประมาทด้วยแล้วคิดว่าไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนดูไว้นะครับ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #ความเห็นของพนักงานสอบสวน คำพิพากษาฎีกาที่ 1703/2558 ความเห็นของพนักงานสอบสวนไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่ต้องสืบข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 คำพิพากษาฎีกาที่ 8271-8272/2550 จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของทางราชการกลับจากตรวจงาน และได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์ที่มี...

พนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเองหรือไม่

พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้สั่งฟ้องจำเลย แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนจะฟ้องคดีเองได้หรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1637/2548 ความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหาย #โจทก์เป็นเพียงพนักงานสอบสวน แม้จะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายให้มีอำนาจและทำหน้าที่การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) เท่านั้น #โจทย์ก็มิใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว...

ผู้เสียหายหลายคน ไม่ร้องทุกข์ใน3 เดือนขาดอายุความหรือไม่

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ไม่ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 คดีสำหรับผู้เสียหายคนอื่นจะขาดอายุความหรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #คำพิพากษาฎีกาที่ 3085/2537 โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล. ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์บริษัท ( ความผิดอันยอมความได้ ) โดยโจทก์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ก่อน ดังนี้ เมื่อใดความว่า #ก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ด. ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์เช่นเดียวกันกับโจทก์ ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยภายใน 3...

ถูกชนแล้วหลบหนีไป ทำอย่างไร

#โดนชนแล้วหนี ตั้งสติให้มั่น เมื่อเกิดเหตุชนแล้วหนี คุณควรตั้งสติให้มั่น อย่าบุ่มบ่ามตื่นตูม เนื่องจากอุบัติเหตุที่มาถึงตัว มักจะไม่ค่อยให้โอกาสตั้งหลักสักเท่าไหร่ นึกจะมาก็มา นึกจะไปก็ไป สิ่งที่ต้องพึงระลึกยามเกิดเหตุระทึกอยู่เสมอคือ อย่าตกใจจนเกิดเหตุ รวบรวมสติจากทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากที่สุด เพราะการตื่นตระหนกไม่สร้างผลดีอันใด รังแต่จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และเมื่อคุณตั้งสติดีแล้ว หากพบว่าคู่กรณีกำลังจะหนี สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือ พยายามจดจำรายละเอียดของคู่กรณีให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสันฐานของรถผู้ก่อเหตุ ทะเบียนรถ รุ่น สี และตำหนิ เพราะมันจะมีประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับใช้ในการติดตามในภายหลัง #191...

การลักกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์

การลักกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ปัจจุบันเศรษฐกิจรัดตัว ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปต้องการรัดเข็มขัด ทางการเงินมากขึ้น จึงเกิดมิจฉาชีพ ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าฟรี หรือใช้สัญญาณโทรศัพท์ฟรี โดยไม่จ่าย ค่าบริการ กับการไฟฟ้า หรือบริษัทที่ให้บริการ สัญญาณโทรศัพท์ ในอดีตมีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้น พอสมควร จึงขอนำเสนอ ตามแนวการตัดสินคดี ของศาล ตามลักษณะการเกิดเหตุ ไว้ดังนี้ 1. ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหยุดหมุนผิดหลักทรัพย์ ( ฎีกาที่ 481/2549...

มอบอำนาจฟ้องคดีแพ่งทำได้หรือไม่

มอบอำนาจให้ดำเนินคดีแพ่งทำได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 ซึ่งบัญญัติว่า คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคล จะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของตน หรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้ ถ้าคู่ความ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้ แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้ ดังนั้น การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีแทน ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นด้วย ข้อสังเกต การดำเนินคดีในศาลนั้น ตัวความ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนนิติบุคคล มีอำนาจว่าความด้วยตนเองได้ และยังดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆ เรียบเรียงคำฟ้องหรือคำคู่ความต่างๆได้ด้วย...

ประกันรถยนต์คุ้มครองอุปกรณ์แต่งรถยนต์ด้วยหรือไม่

#อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ประเด็น: ประกันรถยนต์คุ้มครองอุปกรณ์แต่งรถยนต์ด้วยหรือไม่ ...หลายคนเมื่อซื้อรถยนต์มาใช้งานก็ได้มีการติดตั้งอะไหล่ตกแต่งเพิ่มเติมในรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนี้จะถือเป็นส่วนขยายของรถยนต์ที่เจ้าของรถยนต์เลือกซื้อเพิ่มเติมเพราะต้องการความสวยงาม ต้องการให้รถของเราไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ ต้องการความแรงและความเร็วที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมรถยนต์ที่คนฮิตไปทำเพิ่มกันก็อย่างเช่น ชุดแต่งรถรอบคัน ล้อแม็ก ไฟหน้า กันชนหน้า กันชนหลัง ติดสติ๊กเกอร์สีที่ตัวถังรถยนต์ เทอร์โบ เบาะนั่ง เครื่องเสียง เป็นต้น #ซึ่งมีคำถามตามมาว่าประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองในอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วยหรือไม่ หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายขึ้น... #อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งรถยนต์ ตามความหมายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.มีความหมายว่าอย่างไร ได้ให้ไว้ในคำสั่งนายทะเบียนที่...

ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเลี่ยงการถูกฟ้องคดีได้หรือไม่

ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเลี่ยงการถูกฟ้อง จะเลี่ยงพ้นหรือไม่ มาดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้ดังนี้ 1.แม้จำเลยที่ 2 มีบ้านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและได้แจ้งย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าวแล้วโดยไม่ปรากฏว่าได้แจ้งย้ายเข้าที่ใด 2.แสดงว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตาม ป.พ.พ. มาตรา 41 ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี 3.แต่จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ธ. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น ที่ทำการบริษัทดังกล่าวจึงเป็นสำนักทำการงานที่สำคัญอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 37...