คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่ แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้ การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช....

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งจะต้องถือข้อเท็จจริงจากความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวนหรือไม่

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง จะต้องถือข้อเท็จจริงจาก ความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวน หรือไม่ หรือต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนคดีแพ่ง #ประเภทว่าตำรวจชี้คนตายว่าประมาทด้วยแล้วคิดว่าไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนดูไว้นะครับ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #ความเห็นของพนักงานสอบสวน คำพิพากษาฎีกาที่ 1703/2558 ความเห็นของพนักงานสอบสวนไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่ต้องสืบข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 คำพิพากษาฎีกาที่ 8271-8272/2550 จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของทางราชการกลับจากตรวจงาน และได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์ที่มี...

FASHION WEEK

DON'T MISS

GADGET WORLD

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่ แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้ การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช....

LIFESTYLE

MOBILE AND PHONES

STAY CONNECTED

18,227FansLike
1,879FollowersFollow
14,500SubscribersSubscribe

RECENT COMMENTS

LATEST REVIEWS

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่ แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้ การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช....